Vizyon

Vizyonumuz

Pazarındaki değişime ve büyümeye durmaksızın uyum sağlayan en çevik patates tohumu şirketi olmak.

Misyon

Misyonumuz

Tarımsal döngülerin tüm aşamalarındaki yaratıcı ve yenilikçi çözümlerimiz ve etkili dış iletişimimiz, üreticilerin işlerini kolaylaştırır ve bizi tercih edilen tedarikçi yapar.

Sektörün değişen ihtiyaçlarına göre gelecek vaat eden, tüm üreticilerin ürün yelpazesinde yer alacak patates çeşitleri geliştiriyoruz.

Şirket değerlerimize bağlı kalarak patates sektöründe optimal koşullarda üreticilerle çeşitlerimizi buluştururken çevreye ve insanlara karşı olan kurumsal sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Üreticilere, tedarikçilere ve personellerimize yönelik eğitim politikaları oluşturarak, iyi eğitimli, alanında profesyonel çalışanlara sahip ve sürekli gelişen, sektörün yenilikçi temsilcisiyiz.

Liderliğimiz ve iyi itibarımız altında üreticileri, tüketicilerle ve aynı zamanda kamu kurumlarını bir araya getiren bir elçi rolünü üstleniyoruz.

Değerlerimiz

Değerlerimiz

Sorumluluk alırız – KSS !
Müşteri odaklıyız ve her zaman kendimizi geliştiririz !
Hizmet ediyoruz !
Adil davranırız !
Kazanma tutkumuz var !
Biz bir takımız !
Adaleti ve bütünlüğü sağlarız !
Kazan-kazan durumları yaratırız !
Önemsiyoruz !

Vizyon

Sorumluluk alırız - KSS!

Kurumsal sorumluluk ticari yaklaşımımızın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu duygu çalışanlarımızla paylaşılır. Bu insanlarla, yerel topluluklarla ve çevreyle ilişki kurarken bizim ilkemizdir. Tüm ilkelerin uygulandığından emin olmak için yönetim yıl içinde düzenli olarak toplanır.

Misyon

Müşteri odaklıyız ve her zaman kendimizi geliştiririz!

Ürün yelpazemizin çeşitliliği, müşteri tabanımızı geliştirir. İnovasyonun ile sürekli iyileştirme bizim için motive edici bir güçtür.
Yüksek kalite ürünler ve çözümler sunarak dostane ilişkiler ile güvenlerini kazanmak isteriz. Tüm faaliyetlerimizde müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve tercihlerine hızlı yanıt vermek öncelikli hedefimizdir.

Değerlerimiz

Hizmet ediyoruz!

Öncelikle kendimize yüksek kriterler koyuyoruz! Bizler müşterilerimizden beklediğimiz ve kontrol ettiğimiz kriterleri öncelikle kendimiz uygulamakta ve aktif yaşantımızın bir parçası olarak görmekteyiz.
İnanıyoruz ki; bu şekilde bir şirket ruhu yaratarak, hizmetlerimizde müşteri odaklı bir kurum olarak var olabiliriz.
Uzun vadeli ortaklıklar oluşturmak için uluslararası ağımızı ve yerel pazar bilgimizi erişime açıyoruz.
Satışları yeni bölgelere geliştirip genişletebileceğimiz ve fırsat satın alıp inşa edebileceğimiz durumları araştırıyoruz.
Biz bir tohumluk patates servis şirketiyiz.

Vizyon

Adil davranırız!

Sorunlara objektif yaklaşıyor, çözüm önerilerimizi dengeyi bozmayacak menfaatleri koruyacak şekilde sunuyoruz. Bu durum menfaatlerimizin tersine dahi olsa tartışılmaz altın kuralımızdır.

Misyon

Kazanma tutkumuz var!

Yönetim, Her bireye bir girişimci gözüyle bakılan ortam yaratmaya çalışır.
Bu tutumla kazanma tutkusunu ve değişimi mümkün kılan mükemmellik ruhunu yaratmak isteriz.
Çalışanlarımız kendi çalışmalarının hedeflerimize ulaşmak için tüm sürecin bir parçası olduğunun bilincindedirler.
Yaptıkları işi severler ve fark yaratırlar. Bu ruhla, hiçbir zaman vazgeçmez ve yeni çözümler arayarak işi sahiplenirler.

Değerlerimiz

Biz bir takımız!

Tüm çalışanlar gerçek bir ekibe entegre edilmiştir ve AR TARIM ruhu gerçekten yaşatılır. Ekibimizde birbirimize önem veriyoruz çünkü birlikte bir şeyler yapmanın bireysel olarak yapmaktan daha anlamlı olduğunu biliyoruz.
Hiyerarşiden bağımsız olan herkesin görüşlerine ve birbirimize karşılıklı saygı duyuyoruz. Bu bizim takım çalışmamızın temelidir.
Müşteri memnuniyetimizin başarısı bizim için çalışanlarımıza bağlıdır.
Bu nedenle tüm yapıcı eleştirileri dikkatle dinliyor ve hemen cevap veriyoruz. 
Personel düşüncelerini müşteri fikirleri ile birleştirerek hareket ederiz.

Vizyon

Adaleti ve bütünlüğü sağlarız!

AR TARIM eşit fırsatlar sunan bir işverendir ve toplumumuzun çeşitliliğini temsil eden tüm insanlara değer verir.
İstikrarlı sözleşmeler ve şirket içi tanıtımlarla ödüllendirici bir çalışma ortamı ile çalışan memnuniyeti artırılır.
Çalışanlarımıza deneyimlerine göre cazip bir ücretlendirme sistemi sunmak, gelişmek ve geliştirmek için ödül sistemi kuruyoruz.
İşe alım, sürekli eğitim ve sağlıklı bir çalışma ortamı, motive olmuş bir ekip oluşturmak için kilit faktörlerdir.
Çalışanlarımızın mutluluğu yüzünden belli olur, müşterilerimize göstermek istediğimiz de mutlu bir yüzdür.

Misyon

Kazan-kazan durumları yaratırız!

İster ürün ister hizmet için olsun, tedarikçi zincirimiz katı kriterlere bağlı partner seçimi üzerine kuruludur. Değerlerimizi anlayan ve başarımıza katkıda bulunan güvenilir ortaklara ihtiyacımız var. Bu nedenle AR TARIM, tedarikçi standartlarını iyileştirmeye kararlıdır. Bu temel tutumla zincirleme bir reaksiyon sağlamak istiyoruz. Partnerlerimizin iş hacmini arttırmak ve toplum üzerindeki olumlu etkiyi birlikte sağlamak isteriz.

Değerlerimiz

Önemsiyoruz!

Yakıt veya elektrik olsun, enerji tüketimimiz doğal kaynakların israfını en aza indirmek amacıyla günlük olarak kontrol edilir.
Enerji tüketimini azaltarak kaynakların etkin kullanımını, geri dönüşüm malzemelerin kullanımını ve ülkemizde tüm çevresel kanunlara ve düzenlemelere uymayı taahhüt ederiz.
AR TARIM faaliyet gösterdiği alanda toplumun ayrılmaz bir parçasıdır.
Topluluğun bir üyesi olarak istihdam yaratarak ve yerel tedarikçilere fırsat sağlayarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunuruz.
Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri başta olmak üzere çocuklar, spor, yaşlılar, sosyal kurumları ve yerel projeleri desteklemek suretiyle kazancımızın bir kısmını kaynağı ile geri paylaşıyoruz.
Dolasıyla PR çalışmalarımızı toplumsal faydanın daha fazla olduğu bu alanlara yoğunlaştırırız.
Davranışlarımızla toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmak ve gelişimine katkıda bulunmak şirketimize ve çalışanlarımıza olan güveni en üst düzeye çıkartmak isteriz.