Hazırlama

H

Makine ekipman danışmanlığı

Tohumluk patates ve tarla hazırlık desteği

Tarla seçimi hazırlık danışmanlığı

Tohum koruma danışmanlığı

İzleme

İ

Tohumluk patates ve tarla işletme desteği

Düzeltici aktiviteler desteği

Hastalık ve zararlı mücadele desteği

Tohumluk patates gelişim kontrol danışmanlığı

İşçi verimlilik danışmanlığı

Revizyon

R

Mükemmellik danışmanlığı

Genel yönetim verimlilik danışmanlığı

Makine ekipman verimliliği

Eğitim danışmanılğı ve sistem koçluğu

Online ERP servisi

Üretiminize değer katıyoruz- HİR

AR TARIM'ın HİR servis programının amacı tohum servis şirketi sözümüze ulaşmak ve müşterilerimizin şirketlerine değer katmaktır.

Bu servis modülü temel yeteneklerimizin ana hatlarını çizer, mevcut ve gelecekteki zorluklarda-sizin veya bizim- çözüm odaklı yaklaşımımızı gösterir. Servis programımız Hazırlama, İzleme ve Revizyon olmak üzere 3 adet modül üzerine kurulmuştur.

Bu üç modülde, AR TARIM'ın işletme uzmanlığı müşterilerimizle paylaşılır, bu sayede vizyonumuz olan “Araştırma, geliştirme, üretim ve pazarlama şirketi olarak, hedefimiz ülkemizdeki tohum sektörünü geliştirmek tüm üreticiler, tüketiciler ve kamu kurumları arasında elçi olmak ile’’ aynı anlamı taşımaktadır.

Bu yetkinlikleri desteklemek için, tamamen özelleştirilmiş yaklaşımın parçası olarak müşteri sorunlarını kapsayan kilit noktaların çözüm anahtarlarını özetledik.

Etkin hazırlık sayesinde daha yüksek verim

H

Tüketici odaklı anlayış ve pazarlama düşüncesi ile hareket eden AR TARIM, üretimde çiftçilerin sürekli değişen tohum ihtiyaçlarını karşılamaları için yenilikçi çözümler sunmaktadır.

Yeni tohum çözümlerini geliştirmede yaklaşımımız, yemeklik veya sanayilik piyasa portföyünün kapsamlı bir analiziyle başlar. Piyasadaki, mevcut tüm çeşitlerin güçlü ve zayıf yönlerini incelemek ve bizim çeşitlerimizle bunları karşılaştırmak anlamına gelmektedir.

Çiftçilerin birden fazla bölgede ekim yapmasını sağlamak ve rekabet avantajlarının artmasını garantilemek için sürekli yeni çeşit çözümlerini geliştirmekteyiz. Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki tüm çeşitlerimizle ilgili kendi deneme tecrübelerimizi sizlerle paylaşarak verim kayıpları riskini en aza indiriyoruz.

Bunu desteklemek için, çeşit ve tarla çözümlerine her zamankinden daha fazla kaynak ayırıyoruz. Gelişen koşullarınızı mükemmel bir şekilde yansıtmak için deneme tarlalarımızı geliştirirken, önerilerimizi büyüyen bir teknik mühendis ekibi ile sürekli olarak genişletiyoruz.

Üretim alanlarımız giderek değişen iklim ve toprak koşullarına maruz kaldığı için yetiştirme yöntemlerimizin esnek, bireyselleştirilmiş ve hıza değişen şartlara adapte olması gerekmektedir. Bu da ancak sabit varlık optimizasyonu sağlayarak elde edilebilir.

Buradaki amacımız gelecek, herhangi bir operasyonel talebi esnek bir şekilde karşılayabilecek, büyüme boyunca akıllı iş akışları sağlayarak uzun vadeli optimum altyapıyı yapılandırmak anlamına gelmektedir. Hazırlık modülünde, tüm bu zorluklara değinerek gelecek sezonlara hazırlıklı olmanızı sağlıyoruz.

Etkin izleme yoluyla daha yüksek verim

İ

Bugünün patates tohum özelliklerinde yüksek kalite standartlarıının mutlak bir ön şart olduğu açıktır . Kaliteye ulaşmak en uygun üretim şartları içinde ve ekimden hasada kadar mükemmel bir şekilde uyumlu hale getirilmiş süreçlerle mümkündür.

Bugünün rekabetçi ortamında, üreticiler veya işletmeler üretimlerini artırmak, kar marjları ve varlıkları iyileştirmek için baskı altındadır. Bu baskıyı aşmak maliyetleri düşürürken, tarladan ve teknolojiden en iyi şekilde yararlanmak anlamına gelmektedir.

AR TARIM olarak, sistemlerimizi sürekli müşterimizin ihtiyaçlarına mükemmel derecede uyan akıllı çözümler ve teknik servisler sunmak için geliştiriyoruz.

Üretim mühendisliği uzmanlığımız ile birlikte verileri ve otomasyonu kullanarak ekim alanlarını en yüksek verimliliği ve kaliteyi sağlayan akıllı arazilere dönüştürüyoruz Uygulama modülündeki deneyimimiz, tohumun ekiminden başlayan kayıpları önlemek, hasat ve depolama önerilerine kadar her şeyi sağlamak anlamına gelir.

Yetiştirme süreçlerinizi daha verimli hale getirmeniz gerekiyorsa, AR TARIM tohum üretiminiz için gizli potansiyelinizi açığa çıkaran akıllı fikirler sunar.

Etkin revizyon yoluyla daha yüksek verim

R

İşletmeler, faaliyetlerinin sonuçlarını gerçek olarak yansıtan akıllı ve değerli analizlere ihtiyaç duyarlar. Tüm süreçlerin iyileştirilmesi için kolayca elde edilebilecek önemli verileri sağlayabilecek çözümlere ihtiyaç duymaktadır.

Üçüncü modülümüz bu son zorluğun üstesinden gelmek için hazırlanmıştır. Oldukça sert rekabetçi bir piyasada, işletmelerin analiz sistemlerini oluşturması gerekmektedir, aksi takdirde gelişmelerden geri kalırlar.

Daha yüksek rekabet baskısı ve tüketici talepleri ile, işletmeler tedarik zincirleriyle ilişkilerini güvenilir bir şekilde yönetmek, verimliliği, kontrolü ve güvenliği garanti etmek için her zaman verilerin görünür olmasını sağlayan yeni yollar bulmalıdır.

Buradaki kilit nokta, analiz ve kontrol yöntemlerini teknoloji ile birlikte etkin bir şekilde kullanmaktır.