1.1 Aşağıdaki satış ve teslimat koşulları, EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH’nin (bundan sonra “satıcı” olarak adlandırılacak) Alman Medeni Kanunu’nun 14. Maddesi kapsamındaki şirketlere, kamu hukuku kişilerine ve kamu hukuku özel fonlarına (Bundan sonra “alıcı” olarak adlandırılacaktır) yaptığı, tüm teklif, teslimat ve hizmetler ile buna bağlı işlemler için uygulanacaktır. Bunlar iş ilişkileri sürecinin tamamına uygulanacaktır.


2.1 Almanyadaki yaş patates / masa patatesi üzerine satın alma anlaşması, aşağıda ya da satın alma sözleşmesinde farklı bir şekilde anlaşılmadığı noktalarda, uygun ticaret kategorisi ordinansları ile bağlantılı olarak, sözleşme yürürlüğe girdiği andan itibaren Deutsche Kartoffelgeschäftsbedingungen / Berliner’Vereinbarungen’e bağlı olacaktır.


2.2 Almanyadaki tohumluk patates üzerine olan satın alma anlaşması, aşağıda ya da satın alma sözleşmesinde farklı bir şekilde anlaşılmadığı noktalarda, uygun ticaret kategorisi ordinansları ile bağlantılı olarak, sözleşme yürürlüğe girdiği andan itibaren Deutsche Kartoffelgeschäftsbedingungen / Berliner’Vereinbarungen’e bağlı ve, temel damızlık, satış ve teslim koşullarından sonraki ilgili tohumluk patates sözleşmeleri ile tohum pazarı sözleşmesine tabi olacaktır.


2.3 Yaş / sofra patatesi ve tohumluk patatesin ithalat/ihracatı, aşağıda ya da satın alım sözleşmesinde farklı bir şekilde belirtilmediği yerlerde, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Avrupa patates muayene ve tahkim kurallarını da içeren “RUCIP” şart ve koşullarına tabi olacaktır.


2.4 Alıcının isteği üzerine, satıcı ona Deutsche Kartof¬felgeschäftsbedingungen / Berliner Vereinbarungen ile denetim ve tahkim şart ve koşullarını da içeren RUCIP’i verecektir.


3.1 Alıcının çarpık, karşıt ya da ilave genel şart ve koşulları, Satıcı tarafından, kendisinin bu tür koşulları kabul ettiğini açıkça belirtmediği sürece kabul edilmeyecektir. Sözleşmedeki bu koşul, her durumda uygulanacaktır, örn. Alıcının genel şart ve koşullarını bilen teslimatları uyguladığı yerlerde.


3.2 Bu şartların herhangi bir değişimi ya da eklemesi ve herhangi bir durumun sözlü anlaşması yalnızca Satıcı tarafından yazılı onay geldiği sürece etkili olacaktır. Bu aynı zamanda yazılı formun gerekliliğinin feragatı için de kullanılacaktır. Durumdan duruma Satın alanla yapılan herhangi bireysel bir anlaşma bu satış-teslimat koşulları üzerinden önceliğini kazanacaktır. Satıcı tarafından yazılı bir sözleşme ya da yazılı bir onay bu tür anlaşmaların içeriği için belirleyici olacaktır.


3.3 Onay mektuplarının içeriği, gecikmesiz ve yazılı olarak itiraz edilmediğinde, iki taraftan kabul edilmiş olarak var sayılacaktır.


4.1 Satın alma sözleşmelerine yalnızca Satıcı tarafından yazılı onay ya da satın alma sözleşmesinde belirlenen ürünlerin teslimi ile gerçekleştirilebilecektir.


4.2 Ödemeler için uygulama yeri Satıcı’nın kayıtlı adresi olacaktır. Satıcının aracıları ya da temsilcileri, açık bir şekilde yazılı olarak anlaşılmadığı sürece faturalanmış ücretleri toplama hakkına sahip değildir.


5.1 Satın alma ücreti ürünşerin tesilimin ardından, kesintisiz şekilde aksi yazılı olarak anlaşılmadığı sürece bir defada gerçekleştirilecektir. Nesnel ya da kredili satış yalnızca, ürünlerin çıkışından önce iki tarafın yazılı olarak anlaşması ile mümkün olabilir.


5.2 Satıcı, yalnızca anlaşmada yazan döviz faturalarını kabul etmek durumundadır.


5.3 Alıcı tarafından satıcının iddialarına karşı mahsup yalnızca, ilgili sözleşme ilişkisinden doğan hata garantisi ye tartışmasız ya da yasal ve geçerli olarak belirlenmiş karşı iddia durumlarında mümkün olacaktır. Alıcı tarafından herhangi bir alıkoyma hakkının icrası, iddianın aynı sözleşme ilişkisi nedeniyle olmadığı durumlarda sonuç


5.4 Satıcı HBG’nin 353.maddesine uygun olarak, alıcının iddialar ile uyumlu olmaya yönelik, alıcının ortaya çıkardığı durumlarda ilgili temel faiz oranının %8 üzerinde bir miktarı faiz olarak iddia edebilir. Satıcı temel faiz oranının %10 üzerinde temel faiz fiyatlandırmasını uygulama hakkına sahiptir. Satıcı diğer yasal sebepler ve ortaya çıkacak daha ileri hasarlar için daha yüksek miktarda faiz isteme hakkına sahip olacaktır.


5.5 Bunlar dışında, alıcının ertelemesi durumunda Satıcının yasal hakları etkili olmayacaktır.


6.1 Satıcı , durumdan duruma Alıcı için mantıksız olmaması durumunda kısmi uygulama talep etme hakkına sahip olacaktır. Bu durum (i) kısmi teslimatın, sözleşmesel amaç kapsamında alıcı tarafından kullanılabildiği (i) kalan sipariş edilmiş ürünlerin teslimatı ve (iii) Alıcının bundan kaynaklanan herhangi makul eklenmiş çaba ya da ücrete maruz kalmadığı ya da satıcı bu tür ödemelerin doğruluğu saymaya katıldığı zamanlarda söz konusu olmayacaktır.


7.1 Alman Medeni Kanununun 434.paragrafı.1.1.maddesi uyarınca kararlaştırılmış karakteristikler, yalnızca satın alma sözleşmesinde yazılı olan karakteristikler olacaktır. Satıcının kamu beyanları, reklam ya da pazarlama ya da hizmetleri Alman Medeni Kanunu’nun 434.paragraf 1.cümle 3.maddesi uyarınca ürünlerin önerilmiş herhangi bir karakteristiğinde olmayacaktır.


7.2 Alıcının hatalarından kaynaklanan iddialar, HGB 377,381’e ve özel olarak Deutche Kartoffelgeschaftsbedingungen ya da “RUCIP” hüküm ve koşularının temel yükümlülüklerine göre göre incelenmek ve yorumlanmak zorunluluğu ile uyuşmak zorundadır.


7.3 7.2.’ye tabi olunan durumlardaki hatalar hakkında yorumların olduğu yerde, yalnızca satın alma ücretini düşürme hakkına sahiptir. Hatalar hakkındaki iddialar, tüketilebilirler haricindeki ürünler durumunda dahili olarak sonraki performansa tabi girişimciyi yetkilendirecektir: sonraki performansın, uygun zaman süreci içerisinde gerçekleştirilemediği ya da ürün karakteristiklerine göre imkansız olduğu durumlarda, girişimci yalnızca sözleşmenin iptalini ya da fiyatta indirimi taelp edebilir. Alman Medeni Kanunu’nun 478. Maddesinin yükümlülüklerine göre etkili değildir.


7.4 Satıcı özel olarak yükümlülüklerin ihlali ve haksızlık, kasti haksızlık ve satıcının, satıcının temsilcileri ya da çalışanları kaba beyanları durumunda, iddialar yaşamın, vücudun ya da sağlığı tehdit etmediği, herhangi bir temel sözleşme yükümlülüğünün ihlali olmadığı, örneğin sözleşmenin maçına ulaşmak için uygunsuz olan bir yükümlülük durumlarında herhangi bir yasal sebep için olan hasarlardan sorumludur.


7.5 Satıcı, ürünlerin karakteristiklerinde, özellikle reklam ya da işaretlemede üçüncü bir tarafın herhangi bir kamu açıklamalarından sorumlu tutulmayacaktır.


7.6 Yükümlülüklerin kusurlu ihlali ve temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlali durumlarındaki hasarlar için olan yükümlülük öngörülebilirlik, tipik hasarlar ile sınırlanmıştır. Yaşam, vücut ya da sağlığın kusurlu ihlali için olan yükümlülükler ve ürün yükümlülük sözleşmesi altındaki yükümlülükler bu sınırlamadan etkilenmeyecektir.


7.7 Kusurlar ve kusurlardan kaynaklanan hasarlardan doğan iddialar için olan yönerge süresi riskin geçmesinden sonraki 1 yıldır. Herhangi bir diğer iddia, Alman Medeni Kanunu’ nun 199.1. maddesinde belilenen zamandan sonraki 1 yılda sonra erer. Ancak iddialar, iddianın gerçekleştirmesinin ardından gelen 5 yıldan sonra süresi dolacaktır. Bu temel olarak, haksızlık ve haksız zenginleşmeden kaynaklanan iddialar için geçerlidir. Ona erme süresinin düşürülmesi, yaşamın, vücudun ve sağlığın kusurlu ihlali için olan yükümlülükler durumunda uygulanılmayacaktır.


8.1 Satıcı tarafından üreticiye teslim edilen herhangi ya da bütün ürünler, alıcı ile olan iş ilişkisinden kaynaklanan tüm iddiaların tamamen ödenmesine kadar satıcının mülkiyeti olarak kalacaktır. (başlığın muhafazasına tabi olan ürünler)


8.2 Başlığın alıkonmasına tabi olan ürünlerin herhangi bir işlem ya da bitirilmesi Alıcı’nın başlığı temin etmesine neden olmayacaktır, çünkü bunları satıcı için ve bundan satıcı için kaynaklanan herhangi bir yükümlülük olmaksızın gerçekleştirir. Satıcının mülkiyetinde olmayan herhangi diğer ürünlerle başlığın tutulmasına tabi olan ürünlerin işlenmesi, birleştirilmesi, karıştırılması ya da harmanlanmasında, satıcı, söz konusu işlemler süresinde kalan işlenmiş mallar üzerinde olan yetkinin muhafazasına tabi olan ürünlerin değerlerinin oranlarındaki yeni amaçtaki ortak mülkiyet payına yol açmasıyla sonuçlanacaktır. Eğer ortak mülkiyet Satıcı için tedarik edilmemişse ve özel olarak Alıcı yeni nesne üzerinde yegâne yetki iddia ediyorsa, taraflar Alıcı’nın Satıcı’ya, yetkinin korunmasına tabi olan işlenmiş, birleştirilmiş, karıştırılmış ya da harmanlanmış yeni ürünlerin değeri oranında ortak mülkiyet sağlamayı ve alıcıyı suçlamalardan saklı tutmayı kabul etmektedir. Alıcı aynı zamanda, herhangi bir mülkiyet ile olan yetkinin tutulmasına tabi olan ürünlerin kombinasyonundan kaynaklanan üçüncü bir tarafa karşı ortaya çıkan iddialara karşı olarak Satıcı’yı atar. İşleme sonucu ortaya çıkan nesne üzerindeki ortak mülkiyet rezervasyon altında teslim edilen ürünler olarak aynı yükümlülüklere tabi olacaktır. (yetkinin tutulmasına tabi olan ürünler)


8.3 Alıcı, yetkinin tutulmasına tabi olan ürünleri yalnızca uygun iş kapsamında satabilir. Yetkinin korunmasına tabi olan ürünlerin daha ileri satışlarından doğacak olan alıcının herhangi bir iddiası, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihteki iş ilişkilerinden satıcının sahip olduğu tüm iddialar için Satıcı’ya teminat gösterecektir. Alıcı, Satıcı tarafından kendi hesabına iptaline kadar bu alacakları toplama hakkına sahip olacaktır. Satıcının alacakları doğrudan toplamak için yetkilendirilmesi bunun tarafından etkilenmeyecektir. Ancak satıcı, alıcı ücretini ve diğer yükümlülükleri önceden karşıladığı sürece alacakları doğrudan toplamayacağını onaylar.


8.4 Satıcı, alıcının ödemelerde başarısızlığa düşmesi, çözümsüz bir sürecin ortaya çıkmasına neden olan herhangi bir soruşturma içerisine girerse ya da süreci gerçekleştirmek için herhangi bir eksiğin olduğu başka bir durum ortaya çıkarsa, yetkinin korunmasına tabi olan ürünlerin sonraki satış hakkının iptalini ve Satıcının alacakları toplama yetkisine sahip olma hakkını saklı tutar. İptal durumunda, Satıcı Alıcı’dan borçlularını, tahsilat için gerekli olan herhangi bir bilgiyi ve üçüncü taraflar hakkındaki ilgili belge ve bilgileri talep edebilir. Satıcının isteği üzerine Alıcı kendi pahasına görevlendirmede açık bir şekilde onaylanmış dökümanları sağlamak zorundadır.


8.5 Eğer yetkinin saklanmasına tabi olan ürünler üçüncü taraflarca bozulmuş ya da el koyulmuş ise, alıcı satıcıyı gecikmesiz ve yazılı olarak bilgilendirecektir. Ücüncü tarafın Satıcının, ZPO 771.maddeye göre davanın ekstra ücretlerinin zararını karşılamasının olanaksız olduğu durumlarda, alıcı satıcı tarafından ortaya çıkan kaybın sorumlusu olacaktır.


8.6 Alıcı, yetkinin korunmasına tabi olan mallarla dikkatlice ilgilenecek ve onları kendi hesabından uygun bir şekilde sigortalayacaktır. Şu kadar ki, sigorta sözleşmesinden doğan iddialar, iş ilişkilerinden kaynaklanan tüm iddiaların tamamen ödenmesine kadar satıcıya tayin edilecektir. Herhangi bir hasar durumunda alıcı satıcıyı gecikmesiz ve ertelemesiz olarak bilgilendirecektir.


8.7 Satıcı, teminatın gerçekleştirilebilir değerinin %10’dan daha fazla ile güvenceye alındığı iddiaları aştığında Alıcı’nın talebi üzerine teminatın ona bırakılmasını kabul eder; devredilecek olan teminatın seçimi Satıcı tarafından gerçekleştirilecektir.


8.8 Alıcı’nın ödemede başarısızlığa düşmesi ve Satıcı tarafından sona erdirmek için yararlanan herhangi bir ek süreye izin verilmesi durumlarında, Satıcı ürünleri geri alma hakkına sahiptir; ürünlerin geri alınması aynı zamanda sözleşmenin feshi olacaktır.


8.9 Alıcının borçlarını ödemeye uygun olmadığı, herhangi bir iflas ya da iflas davası sürecine girdiği durumlarda, satıcı herhangi bir uyarıda bulunmaksızın sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Bu koşulda alıcıdan kaynaklanan zararlar hariç tutulacaktır.


9.1 Sözleşme alanı Almanya’dır. Önceden yazılı bir izin olmaksızın satın alma nesnesinin herhangi bir ithalatı genel olarak, Alıcı ve Satıcı arasında gerçekleştirilen ayrı sözleşme ya da zorunlu yasal hükümlerce sağlanmadığı sürece izin verilemezdir.


10.1 Almanya Federal Cumhuriyeti yasaları, yasaların ihtilaflı hükümlerinin hariç ututlması durumunda uygulanacaktır; BM Malların Uluslararası Satışı üzerine Sözleşmesinin uygulanması (CISG) hariç tutulmuştur.


10.2 Deutsche Kartoffelgeschäftsbedingungen ve “RUCIP” şart ve koşulların hakemlik anlaşmaları uyarınca, Satıcı uygun mahkemeleri seçme ve itiraz hakkına sahiptir; Dava yeri Satıcı’nın kayıtlı merkezi ile ilgili olan mahkemeler olacaktır. Bu, Alıcı’nın Almanya’daki yargılamalarda yeri olmadığı bir tüccar olmadığı durumlarda uygulanmaz. Satıcı, bu genel yargılama yerinde Alıcıya karşı iddiada bulunma hakkına sahip olacaktır.