TÜRKİYE'DE PATATES

Beslenmede en önemli kaynaklardan biri olan patates, Dünya'da en fazla üretimi yapılan dördüncü bitki olma özelliği taşır. Beslenmede bu kadar önem teşkil eden patates evlerde ve sanayide geniş bir kullanım alanına sahiptir.


Patatesi oluşturan tohumun, patatesin kalitesini ve verimini etkilemesinden dolayı, iyi patates tohumu olmazsa olmazlardandır. Serin alanları seven bir bitki olmasına rağmen son dönemlerde patates tropik bölgelere hızlıca yayılalarak bu bölgelerdeki üretim miktarlarını hızla arttırmıştır.


Türkiye'de patates, tarım için oldukça önemli bir bitki ürünüdür. Ülkemizde Buğday, şeker pancarı, arpa ve domatesten sonra en fazla üretilen beşinci bitki patatestir. Ağırlıklı olarak İç Anadolu Bölgesi'nde üretimi yapılmakla beraber, ülkemizin tüm bölgelerinde patates tarımı yapılmaktadır.


Türkiye'de üretilen patateslerin yaklaşık %60'ı yemeklik patates, %10'u parmak patates ve cips , %10'u patates tohumu, geri kalanı bölümü ise hayvan yemi, ihracat ve depo kayıpları şeklindedir.


Ülkemiz tarımında bu kadar öneme sahip olan patatesin, sertifikalı patates tohumu kullanılarak yapılması hem verimi hemde kaliteyi arttıracağının bilincinde olunması gerektiğini birkez daha vurgulayalım...